Utslippsfrie Ampere vist fram i Brussel

Open Days-seminaret på Norges Hus 13. oktober tok for seg regionenes rolle i arbeidet med å nå målene i EUs energiunion. Seminaret ble arrangert Vest-Norges Brusselkontor i samarbeid med åtte andre europeiske regionkontor.

På seminarets første del ble pågående energiprosjekter presentert for 120 lydhøre seminardeltakere. De ni samarbeidsregionene hadde invitert aktører hjemmefra, som til sammen representerte nokså ulike regioner og fagområder på energifeltet. I del to av seminaret ble det lagt opp til aktiv deltakelse og diskusjon fra årets seminardeltakere, da de ble delt opp i fire arbeidsgrupper og presenterte sine ideer og pågående prosjekter innen lavkarbonsamfunnet, energieffektivitet, grønne ferdigheter og jobber, innovativ finansiering.

Vest-Norges Brusselkontor hadde invitert direktør Lars Jacob Engelsen ved rederiet Norled i Bergen, som kom til Brussel for å fortelle om verdens første batteridrevne- og nullutslippsferge, Ampere. Engelsen understreket viktigheten av innovasjon for fergeindustrien.

Anbud er i ferd med å bli grønne, så det er svært viktig for oss å posisjonere oss strategisk ved å gå vekk fra ideen om fergeindustrien som reaksjonær og forurensende.

Engelsen la vekt på at en grønn profil ikke har utelukket Ampere å lykkes kommersielt. Flere hender reiste seg i været etter at Engelsens presentasjon var over.

Vi fikk også høre om hvordan de arbeider med å overføre «grønn» kompetanse i industrisektoren i Nicosia, Kypros. En representant fra Cambridgeshire i England delte sine erfaringer med det fylkeskommunale mobiliseringsprosjektet for grønne energiinvesteringer. I Sardinia i Italia jobber forvaltningen med grønne offentlige anskaffelser, mens Silesia-regionen i Polen arbeider med å finne måter å utvikle miljøvennlige teknologier i kullindustrien – blant annet ved å benytte seg av gruvevann som en kilde til oppvarming.

I Flevoland i Nederland har de utviklet vindmølleparker i over 500 år. I dag har regionen den største produksjonen av fornybar energi i landet. Nå satser de på å bygge ut færre, men kraftigere vindmøller, som kan frakte energi over lange avstander. Prosjektleder for reorganiseringen av vindkraftparkene sa det enkelt: «Wind is free – you only have to catch it to produce energy».

En annen polsk region, Warmia-Mazury, meddelte stolt arbeidet de har gjort for å bidra til et grønnere energimarked – et arbeid som førte til at Kisielicie-distriktet mottok ManagEnergy-prisen i 2014. Kisielicie-distriktet skiller seg fra andre polske regioner ved at det ikke er like avhengig av kull. Kisielicie-distriktet bruker bærekraftig energi til eget forbruk, blant annet gjennom vindenergi, bioenergi og solenergi.

Fra Trøndelag fikk vi høre om det nasjonale demonstrasjonsprosjektet Demo Steinkjer, fra prosjektleder Therese Troset Engan ved Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Demo Steinkjer er et storskala test- og demonstrasjonsanlegg for ny teknologi for energibransjen. Målet er å få kunnskap om utbygging og drift av smarte strømnett (smart grids), og kan få stor betydning for utviklingen av framtidens energinett i Norge. Demonstrasjonsområdet består av nærmere tusen husstander, hvor smarte målere er installert.

Dette er en bearbeidet kortversjon av en artikkel skrevet av Thea Forsberg og Karoline Aursland ved Trøndelags Europakontor.

Se bilder fra seminaret på Facebook (Foto: Karoline Aursland)