European Week of Regions and Cities 2017

Forrige uke yret Brussel av regionale aktører i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2017. EWRC gikk av stabelen for 15. gang og er en av Europas største og viktigste konferanser for europeiske regioner og byer. Mer informasjon om VNBs tidligere deltakelse i EWRC kan du lese om her.

På Norges Hus, mandag 9. oktober arrangerte vi sammen med de andre norske regionkontorene i Brussel et introduksjonsseminar for over 100 deltakere fra norske kommuner og fylkeskommuner. Introduksjonsseminaret inneholdt seks foredrag, med både norske og europeiske foredragsholdere. Smart spesialisering, Brexit, Horisont 2020 og digitalisering var blant temaene som ble tatt opp, og selve seminaret ble satt i gang av vår egne EU-ambassadør Oda Helen Sletnes. I åpningsinnlegget forklarte Sletnes hvordan Norge samarbeider med EU gjennom EØS-avtalen, og framhevet regioners rolle som en viktig del av det tette samarbeidet.


EU-ambassadør Oda Helen Sletnes her med VNBs direktør Merete Mikkelsen. 

Foredraget til Jan Meijsen vakte stor interesse, hvor det ble vist hvordan han har arbeidet med å få den nederlandske kommunen Molenwaard til å bli heldigitalisert (video). Alle kommunetjenester gjøres digitalt, hvor offentlige ansatte møter innbyggerne enten hjemme eller i lokalmiljøet, da de ikke har et fysisk rådhus.


Jan Meijsen fra den heldigitaliserte kommunen Molenwaard. 

Eivind Lorentzen, vår norske kommunal- og regionalråd understrekte i sitt foredrag viktigheten av å ha egne smart spesialiseringsstrategier, da EU jobber med å kartlegge innovasjonsmulighetene i europeiske regioner, og hvordan regioner kan lære av hverandre.

 

Tirsdag 10.oktober arrangerte vi sammen med våre regionale samarbeidspartnere workshopen «Resilient Communities: Innovative data, energy and transport solutions». Regionale representanter fra Spania, Frankrike, England, Portugal, Polen og Norge holdt foredrag om sine innovative prosjekter for å styrke hver av sine regioner. Under denne workshopen fikk vi vist frem hvordan Hordaland fylkeskommune har klart å redusere fergeutslipp med 90%. Det var Sølve Sondbø som holdt foredraget der han viste hvordan Hordaland satser på miljøvennlige bilferger, og at for dette vant prisen «Årets klimatiltak» i 2016.


Sølve Sondbø sammen med regionale representanter under Speakers Breakfast holdt på VNB

 

Vest-Norges Brusselkontor hadde en stor delegasjon fra Vestlandet som deltok på disse og en rekke andre arrangement under EWRC.

Tilbakemeldingene viser at deltakerne reiser hjem med ny inspirasjon og kunnskap om utviklingsmuligheter og innovative løsninger for europeiske regioner.