Europeisk Kulturarvår 2018

EU har vedtatt at 2018 blir vårt første europeiske år for kulturarv. Målet er at flere skal utforske Europas rike og mangfoldige kulturarv og verdsette dens verdi. Det vil legges vekt på hvordan kulturarven bygger sterkere samfunn, dens betydning for våre relasjoner med resten av verden og hva som kan gjøres for å beskytte den.

Hva er egentlig kulturarv?

Kulturarv kan være så mangt, og det er så mye mer enn bare litteratur, kunst og gjenstander. Den omgir oss i bygningene rundt oss og i naturlige landskap. Den er en del av hvem vi er gjennom håndverket vi lærer, historiene vi forteller, maten vi spiser og filmene vi ser.

Samarbeid på tvers av EU-programmene

Det blir et spesielt fokus på kulturarv i EU-programmene Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa. Disse programmene vil fungere som finansieringskilder for internasjonale kulturarvprosjekter og norske aktører kan søke om midler selv eller delta som partner i prosjekter.

Kulturarvåret kommer til å by på flere muligheter gjennom ekstra utlysninger i de ulike programmene. De første utlysningene kommer allerede nå i høst, og du kan holde deg oppdatert her. I tillegg vil det fra desember sendes ut et nyhetsbrev annenhver måned – påmelding her.

Det blir i tillegg markeringer av Kulturarvåret på nasjonalt nivå, og i Norge koordineres dette av Riksarkivet. Trine Melgård, direktør for kommunikasjon og formidling i Arkivverket, blir prosjektleder. SIU (Erasmus+), Forskningsrådet (Horisont 2020) og Kulturrådet (Kreativt Europa) fungerer som programkontor for informasjons- og mobiliseringsarbeid for de ulike programmene.

Det Europeiske Kulturforumet

Den offisielle lanseringen av Kulturarvåret 2018 blir markert på årets Europeiske Kulturforum. Dette blir arrangert av Europakommisjonen i Milano 7. – 8.desember, og det er fortsatt mulig å melde seg på her innen 10.november. Kulturforumet sikter på å øke profilen av det europeiske kultursamarbeidet ved å samle sentrale aktører fra kulturområdene og å diskutere EUs kulturpolitikk og tiltak.

Informasjonsmøter

28.september ble det arrangert et informasjonsmøte om kulturarvåret, og her kan du se videoklipp der noen av mulighetene innenfor de ulike programmene blir presentert. Kulturrådet arrangerer også flere kurs og åpne dager i høst der man kan få hjelp med sin prosjektidé.