Kjemper for regionene

Vi har nettopp lagt bak oss nok en European Week of Regions and Cities (EWRC).  Dette er ikke bare en uke fylt med konferanser og seminarer med fokus på regional utvikling, men det er også den uken i året der man med størst sikkerhet kan forvente at nye regionalpolitiske initiativ blir lansert. Dette årets EWRC ble intet unntak i så måte.

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt i september sin «State of the Union-tale» og for første gang ble det under denne EWRC holdt en egen «State of the Regional EU – tale». Det var Regionkomiteens president som holdt talen helt i starten av årets arrangement. I talen snakket han ikke kun om regionalpolitikken, men han fokuserte på en rekke saker som også tydelig påvirker det regionale Europa blant annet migrasjon og Brexit. President Lambertz brukte selvfølgelig denne muligheten til å fokusere på EUs fremtidige regionalpolitikk.

Hvert tredje år utarbeider Europakommisjonen en Cohesion report – det vil si en rapport på EU-regionenes samhørighet. Den syvende utgaven av rapporten ble lagt frem 9. oktober. Samhørighetspolitikken er viktig i EUs regionalpolitikk og skal bidra til utjevning mellom de sterkeste og svakeste regionene. Rapporten danner et viktig grunnlag for å vurdere de regionalpolitiske virkemidlene som Kommisjonen bruker for øyeblikket. Samtidig gir den et viktig statistisk bilde av hvordan det står til i det regionale Europa i dag.

Man er bekymret for at mange av de midlene EUs regioner i dag får gjennom strukturfondene vil forsvinne eller endre form. Denne bekymringen gjenspeiles også i opprettelsen av en såkalt «Cohesion alliance». Denne alliansen så også dagens lys under EWRC, og den vil arbeide for regionenes sak og jobbe for gode løsninger når EUs budsjett for perioden etter 2020 blir utformet og hvordan regionene kan bli tilført viktige ressurser på riktige områder. Det forventes at et budsjettforslag post 2020 vil bli lagt frem i mai 2018.

Regionkomiteen som er en rådgivende EU-institusjon har alliert seg med andre institusjoner i dette arbeidet. Donald Tusk, Det europeiske råds president, delte podiet med Lambertz under hans State of the Regional EU-tale. I regionkomiteens sesjon 19. oktober, deltok to Europaparlamentarikere (EP), Isabelle Thomas og Jan Olbrycht, og disse signerte denne uttalelsen og sluttet seg da til #CohesionAlliance. Kampen om EU-budsjettets midler og fordeling er langt fra over, men med disse tiltakene kan vi se at det er rustet til kamp.

 

Vil du lese mer om dette og andre viktige saker fra en regional synsvinkel kan du ta en titt på nyhetsbrevet  fra den norske EU-delegasjonens regional- og kommunalråd Eivind Lorentzen.