Europakommisjonens arbeidsprogram for 2018 lansert

Denne uken er det høstferie i Brussel, og vi på VNB utnytter stillheten som har senket seg i denne ellers travle byen til å gjennomgå det nylig lanserte arbeidsprogrammet til Europakommisjonen – steg for steg.

Som oppfølging av president Juncker sin State of The Union tale, presenterte Europakommisjonen den 24. oktober arbeidsprogrammet for 2018.

Arbeidsprogrammet bærer preg av en todelt tilnærming, hvor Kommisjonen skal fortsette å jobbe med Juncker’s ti politiske prioriteringer før hans mandat er over i 2019, samtidig som de skal utarbeide nye framtidsrettede initiativ.

Konkrete forslag for det kommende året

For å øke sysselsetting, vekst og investering ønsker Kommisjonen og levere på Handlingsplanen for sirkulær økonomi, fullføre det digitale indre markedet, energiunionen og kapitalmarkedsunionen. For å fortsette den balanserte og progressive handelspolitikken i å takle globalisering, ønsker Kommisjonen og ferdigstille handelsavtalene med Japan, Singapore, og Vietnam – samtidig som de ønsker å fortsette forhandlingene med Mexico og Mercosur.

Framtidsrettede initiativ for et mer samlet, sterkere og en mer demokratisk union

En mer samlet union vil være avhengig av en troverdig utvidelse for frontfigurkandidater i den Vestlige delen av Balkan. For å bygge en sterkere union skal Kommisjonen utarbeide et forslag for et framtidig Multi-annual Financial Framework, samt foreslå et mer effektivt lovverk som skal sikre at implementering i den felles utenrikspolitikken skal gå så effektivt og være så konsistent som mulig. Kommisjonen skal vedta et Refleksjonsnotat som skal omhandle Europas bærekraftige framtid, og fokusere på EUs framtidige energi og klimapolitikk. Det skal bli foreslått en utvidelse av den europeiske statsadvokatens oppgaver som et tiltak for å takle terrorisme.  For å få en mer demokratisk union, vil Kommisjonen komme med flere forslag om å danne en permanent europeisk økonomi- og finansminister – et initiativ for ytterligere å forbedre prinsippet om subsidiaritet og proporsjonalitet.