Innholdsrik uke i Brussel

Denne uken har Vest-Norges Brusselkontor deltatt på foredrag med finansminister Siv Jensen, samt tatt imot besøk fra arbeidsgiverutvalget i KS og representanter fra Universitetet i Bergen sitt Studentparlament.

Tirsdag 7. november presenterte finansminister Siv Jensen statsbudsjettet for norske aktører i Brussel. Finansministeren påpekte at konjunkturnedgagen er over og veksten er på vei opp, men understreket også at norsk økonomi står overfor visse framtidige usikkerheter, som Brexit og demografiske utfordringer. Du kan lese mer om besøket på Regjeringens hjemmesider.


EU ambassadør Oda Helen Sletnes med finansminister Siv Jensen

 

Senere denne uken fikk vi besøk av Studentparlamentet (SP), som er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Bergen (UiB). SP jobber med å ivareta studentenes interesser, og er deres viktigste stemme opp mot universitetet og andre aktuelle aktører. De er i Brussel denne uken for å besøke ulike norske aktører og lære om arbeidet som blir gjort for at norske interesser er godt representert i Brussel. VNB presenterte arbeidet og vår funksjon som regionkontor, og fikk gode diskusjoner på blant annet studentpraktikantordningen kontoret har med Universitet i Bergen. Vi er glade for at arbeidsutvalget i SP engasjerer seg for studenter også utenfor Bergen, noe som bygger trygghet og tillit for studentpraktikanter i utlandet. Det kom fram at besøket til de ulike aktørene har vært en liten eye-opener når det gjelder bevisstgjøring av mulighetene Norge har i de ulike EU-programmene. Universitetstyret ble overrasket over bredden av prosjektene innenfor Horisont 2020 og syntes det de hadde lært om prosjektmidler og muligheter innenfor innovasjons- og forskningsprogrammet var mest interessant.

Vi ønsker SP et fortsatt fint opphold i Brussel!


Arbeidsutvalget her sammen med studentpraktikant Leiah Nybø Ebbesvik og Pia Malene Andersen