Tema for European Week of Regions and Cities 2017 er klart

Torsdag 19. januar arrangerte Regionskomiteen og Europakommisjonen kick-off-møte om European Week of Regions and Cities 2017. Den årlige konferansen for regional utvikling, som er et av de største og viktigste EU-arrangementene innen regionalpolitikk, skal i år avholdes 9.-12. oktober. Hovedtema denne gangen er «regions and cities working together for a better future», og det vil være fokus på tre undertemaer:

– Building resilient regions and cities

– Regions and cities as change agents

– Sharing knowledge and deliver results

European Week of Regions and Cities arrangeres av Regionkomiteen(COR), Europakommisjonens direktorat for regional og urban politikk (DG REGIO) og en rekke regionale medarrangører. Europeiske regioner samarbeider om å lage workshops om aktuelle tema. Årlig samles om lag 5000-6000 deltakere for debatter, utstillinger, workshops og presentasjoner i løpet av det fire dager lange arrangementet. Deltakerene har tidligere år kommet fra over 50 forskjellige land, og består som regel av beslutningstakere fra europeisk til lokalt nivå, akademia, eksperter og representanter fra næringslivet. European Week of Regions and Cities er dermed en flott anledning for regionene å synliggjøre seg, både når det gjelder kompetanse og synspunkt. I år vil arrangementet avholdes kort tid før publiseringen av Kommisjonens syvende rapport om EUs regionalpolitikk og presentasjonen av det finansielle rammeverket for EU i perioden 2020-2026. Dermed kan årets arrangement bli en spesielt viktig arena der regionene og byene har mulighet til å fokusere på det de ser som viktig i unionens fremtidige regionalpolitikk.

Vest-Norges Brusselkontor har deltatt hvert år siden 2005, og har samarbeidet med flere regioner fra ulike europeiske land. Under forrige års uke arrangerte VNB sammen med ni regionspartnere seminaret «How can cities and regions deliver the skills of the future». Vestlandets representant var da Stian S. Ludvigsen, seniorrådgiver i Hordaland fylkeskommune, som snakket om kartlegging av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft.

Mer informasjon finnes på hjemmesidene til European Week of Regions and Cities. Frem mot arrangementet i oktober vil det også komme mer informasjon på våre nettsider.

Informasjon om arrangementene Vest-Norges Brusselkontor var med på å arrangere under fjorårets uke finnes her og her.