Vest-Norges Brusselkontor melder seg inn i ERRIN

Fra 1. februar blir Vest-Norges Brusselkontor (VNB) medlem i det Brusselbaserte nettverket for forskning og utvikling, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN). Med VNBs deltakelse er alle regionene i hele Skandinavia nå en del av nettverket. ERRIN har over 120 medlemmer fra hele Europa og de fleste er regionkontor.

VNB vil i første omgang benytte seg av informasjonsutvekslingen som finner sted i nettverket, og tilgangen på en rekke aktuelle arrangement for våre medlemmer. Videre vil vi satse på deltakelse i aktuelle arbeidsgrupper. Mer informasjon vil bli sendt direkte til medlemmene våre.

Formålet med medlemskapet i ERRIN er å bidra til økt prosjektdeltakelse blant våre medlemmer, gi tilgang til et stort regionalt nettverk innen forskning og innovasjon, samt til en viktig og anerkjent kanal for påvirkning inn mot EUs institusjoner.

Om ERRIN

ERRIN skal forenkle kunnskapsutveksling og prosjektsamarbeid med sikte på å styrke medlemsregionenes kapasitet innen forskning og innovasjon. Nettverket skal også hjelpe regioner til lettere å se mulighet til deltakelse i EU-programmer. ERRIN har en ambisjon om å påvirke EUs politikk og fremme regionenes behov og interesser. ERRIN ønsker også å hjelpe regionene til å engasjere seg i debatter med EU-institusjonene og delta i EUs politiske konsultasjoner. Medlemsregionene møtes regelmessig i tematiske arbeidsgrupper og på seminar for å utveksle informasjon og kunnskap om EU-midler og prosjektmuligheter. ERRIN er også en støttespiller til viktige strategiske koordineringstiltak og prosjekter til nytte for alle medlemmer.

Du kan lese mer om ERRIN på deres nettsider.