Møre og Romsdal fylke ligger i kyst- og fjordlandskapet i det som betegnes som Midt-Norge eller Nord-Vestlandet. Fylket grenser i øst til Sør-Trøndelag, sør-øst til Oppland fylke og i sør-vest til Sogn og Fjordane.

Det bor om lag 265 000 mennesker i Møre og Romsdal. Fylket består av de tre fogderiene Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, hvorav Sunnmøre er det største, med om lag 132 000 innbyggere. De tre største byene i Møre og Romsdal er Ålesund, Molde og Kristiansund. Fylkesadministrasjonen ligger i Molde.

Fylkets areal er på 15 121km2 og består av 36 kommuner. Nærheten til Atlanterhavet og Golfstrømmen påvirker klimaet i Møre og Romsdal. Værmessig ligner Møre og Romsdal mye på resten av Vestlandet og Trøndelag, men med det særtrekk at i vinterhalvåret kan det oppstå perioder med spesielt høy temperatur.

Møre og Romsdal er kontrastenes fylke, med store variasjoner i landskapet over relativt korte avstander. Høye fjell med tinder som isbreene ikke klarte å dekke, bakker og berg med grønnkledde lier, sletteland og strender ut mot sjø og hav. Fjordene strekker seg langt innover i fjellheimen.

Helt siden de første menneskene fant vegen til Mørekysten for ti, tolv tusen år siden, har nærheten til havet og naturressursene vært selve livsnerven i befolkningen. Fiske, fangst, skipsfart og skipsbygging samt olje- og gassindustri er i dag de viktigste næringene i Møre og Romsdal.

Olje- og gassvirksomheten utenfor kysten av Møre og Romsdal er et moderne industrieventyr. I 1997 ble gassfeltet Ormen Lange funnet om lag 100 km Nordvest for Kristiansund. Funnet er det nest største som er påvist og satt i drift på norsk kontinentalsokkel. Gassen fra Ormen Lange blir ført i land på Nyhamna i Aukra utenfor Kristiansund, og blir deretter eksportert til Europa. Petroleumsvirksomheten i Kristiansund er base for skipene som opererer i nordlige deler av Nordsjøen.

På Sunnmøre og særlig i den lille byen Ulsteinvik dominerer flere store aktører innen skipsbygging, skipsdesign og produksjon av skipsutstyr til havfiskeflåten og til oljebasert produksjon over hele verden.

Møre og Romsdal er landets største fiskerifylke målt i eksportverdi, og det fanges og produseres åtte ganger mer fisk enn Norges befolkning klarer å spise. Både fersk, frossen og salta fisk finner veien fra Møre og Romsdal og ut i verden.

Andre viktige næringer i Møre og Romsdal er møbelindustri, med produkter som Ekornes sin «Stressless» og Stokke sin Tripp Trapp stol og innovative barnevogner i spissen. Møre og Romsdal er også et matproduserende fylke, og i tillegg til melk og kjøtt finner vi også jordbær og syltetøyindustri i Valldal.

Reiseliv er en viktig næringsveg som er i stadig utvikling og med fokus på aktivitet, kultur og opplevelse. Fylket har et bredt og variert tilbud både langs kysten, i byene, fjordbygdene og i fjellheimen. Trollstigen og Atlanterhavsveien er to av Norges største turistattraksjoner. Geiranger og Ålesund er begge blant landets største cruiseskipsdestinasjoner og Geirangerfjorden står på UNESCOs verdensarvliste. Moldejazz er en av de store kulturelle begivenheter som trekker folk fra fjern og nær hver sommer.

Mer informasjon på Møre og Romsdals nettsider.

Våre medlemmer