Sogndal kommune befinner seg omkring Sogndalsfjorden og strekker seg til Fjærlandsfjorden, som begge to er fjordarmer av Sognefjorden. Fra 1. januar 2020 skal Sogndal slås sammen med kommunene Balestrand og Leikanger og blir til nye Sogndal kommune.

Sentrum for utdanning, forskning og næringsliv
Kommunen har et innbyggertall på rundt 8216, dette inkluderer 2500 studenter. Kommunen er den eneste i Sogn som har hatt folketallsvekst de siste 20 årene. I tettstedet Sogndal ligger Høgskolen på Vestlandet, videregående skole og folkehøyskole. HVL regnes som kommunens største arbeidsplass. I tillegg finner man forskningsinstitusjonen Vestlandsforskning, samt en avdeling av Distriktssenteret – som er et kompetansesenter for distriktsutvikling.

Sysselsettingen i Sogndal preges av skole, administrasjon og handel, men også jordbruk i form av storfe, saue- og geitehold, samt frukt- og bærdyrking. Fremtidsfylket er en satsning initiert av næringslivet i Sogn og Fjordane og har en rekke traineer utplassert i flere bedrifter i Sogndal.

Kulturhistorie

I Sogndalsfjøra finnes det en rekke viktige kulturminner. Ytterst på Kaupangerhalvøya slo Sverre Sigurdsson Magnus Erlinsson i et sjøslag i 1184, og overtok kongsmakten i Norge. Her finner vi i dag De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum, som innehaver Norges største samling av eldre landbruksredskaper. I Sogndal finner vi også Sogn Fjordmuseum og i Fjærland ligger Norsk Bremuseum – som også er et senter for klimaviten.

Les mer om nye Sogndal kommune her.

Kilder:
Store Norske leksikon

Våre medlemmer