9-08-2

Bærekraftig og konkurransedyktig turisme i Europa

Den 17. mars 2015 er Brussel stedet å være for aktører som har turisme og reiseliv på agendaen. Europa er stadig innehaver av førsteplassen som destinasjon for turister, og det representerer 8.4 % av den europeiske BNP. Turisme sysselsetter om lag 5.2 % av arbeidskraften i Europa, men det er en negativ trend å spore. For å kartlegge utfordringene, samt legge strategien for veien videre, inviterer Public Policy Exchange den 17. mars til temadag i Brussel. 

Som den tredje største sosioøkonomiske aktiviteten i EU er reiseliv et viktig moment for vekst og sysselsetting i EU.  Det blir i større grad nevnt som en viktig næring i fremtiden, og det er med dette i tankene at temadagen med «Bærekraftig og konkurransedyktig turisme i Europa» arrangeres om fire måneder. Med innleggsholdere fra blant annet Europakommisjonen og ETC (European Travel Commission) skal dagen se nærmere på reiseliv som en bærekraftig næring, og som en næring med vekstpotensial.

 For å gjøre dette på en fruktbar måte vil det i løpet av dagen bli holdt foredrag som analyserer trenden i reiselivsnæringen de siste årene for å undersøke om Europa har vært tilpasningsdyktige nok sammenlignet med kundenes ønsker. Tidligere har vi skrevet om prosjektet Tourage. Dette, og andre prosjekter som har omhandlet turisme, har forsøkt å utveksle erfaringer for å utnytte regionalt potensiale på en enda bedre måte. Den 17. mars vil erfaringer fra slike prosjektarbeid bli presentert, for å belyse nytteverdien av samarbeid innenfor reiselivsnæringen.

Håpet og målet med en samling av denne typen er at det i et samspill mellom erfaringer fra partnerskapsprosjekter, kommissærer, tilhørere og andre deltagere skal utvikles en strategi. Denne strategien skal gi føringer for hvordan en bærekraftig turisme skal føres videre i EU.

Mer om arrangementet og muligheter for påmelding finner du på Public Policy Exchange sine hjemmesider