Kulturforum med fokus på et inkluderende Europa

I løpet av to dager i forrige uke, den 19. og 20. april, ble endelig European Culture Forum arrangert. EUs store kulturkonferanse som holdes annethvert år skulle egentlig finne sted i november i fjor, men ble utsatt på grunn av terrortrusselen i Brussel som førte til mange avlyste arrangement før jul. Til tross for at konferansen hadde blitt komprimert inn på to fullpakkede dager – var det et interessant arrangement med mange kulturelle innslag de rundt 800 deltakerne fikk med seg i flotte lokaler på Flagey i Brussel. Det gjennomgående tema for konferansen var «Talent and creativity for a stronger and more inclusive Europe».

Europakommisjonen var representert på høyt nivå, og hele tre representanter hadde funnet tid i sin travle agenda til å holde innlegg, noe som viser at kultur er et prioritert felt for kommisjonen. Tibor Navracsics, Europakommissær for utdanning, kultur, ungdom og sport åpnet konferansen, og la vekt på at kultur spiller en viktig rolle i håndteringen av de utfordringene vi står ovenfor i dag. Han trakk blant annet frem kultur som et godt verktøy i integreringen av de mange flyktningene som har kommet til Europa. Navracsics tok også i november i fjor initiativ til et forslag om å fremme integrasjon av migranter og flyktningen gjennom kultur og kunst. I tilknytning til dette er en gruppe eksperter nå i ferd med å identifisere «good practices» for å integrere flyktninger i samfunnet gjennom kunst og kultur. Resultatet vil publiseres i løpet av dette året. Navracsics annonserte også, til stor begeistring i salen, at Europakommisjonen noen dager tidligere hadde foreslått å gjøre 2018 til det europeiske år for kulturarv.

Visepresident og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Federica Mogherini åpnet dag to med et engasjerende innlegg om viktigheten av kultur i internasjonalt diplomati, og presenterte den kommende europeiske strategien for kulturelt diplomati. Denne strategien er Mogherini i ferd med å forberede sammen med kulturkommissæren og den skal gi en ny tilnærming for å få et mer effektivt kulturelt samarbeid med EUs partnere, og den vil presenteres for Europaparlamentet og Rådet 27. mai.  Mogherini la vekt på at «kultur må være kjernen i vår utenrikspolitikk. Kultur kan hjelpe oss å bekjempe og forebygge radikalisering. Men det kan også skape økonomisk vekst. Det kan styrke diplomatiske forbindelser og felles forståelse. Det kan hjelpe oss å stå sammen mot felles trusler».

Günther Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfunn avsluttet konferansen og sa at EU er klar for å hjelpe den kulturelle og kreative industrien med å takle det digitale markedet. Oettinger la blant annet vekt på like spilleregler, og en markedsplass som fungerer godt, også for kultursektoren.

EUs kulturprogram, Kreativt Europa, ble flere ganger trukket fram som et godt verktøy flere bør benytte seg av i løpet av konferansen. Blant annet er 1,6 millioner euro satt av i programmet til kulturelle prosjekter som fremmer inkludering av flyktninger og migranter. Du kan lese mer om programmet på våre hjemmesider.

Mogherinis tale på kulturforumet kan du se her.