20 år med Europeisk Volontørtjeneste

I år feirer Europeisk Volontørtjeneste (EVS) 20 år og i den sammenheng inviterer Aktiv Ungdom til konferanse og jubileumsfeiring på Scandic Edderkoppen i Oslo fredag 17. juni.

Europakommisjonen opprettet Europeisk Volontørtjeneste i 1996 som et pilotprosjekt for å gi unge muligheten til å dra ut i verden og jobbe som frivillige, samt støtte organisasjoner som tar imot volontører. I dag er EVS en del av Erasmus+ og programmet har i løpet av de siste tjue årene hjulpet mer enn 100 000 unge med å finne frivillig arbeid både i og utenfor Europa.

Konferansen, som arrangeres av Aktiv Ungdom i samarbeid med EUs delegasjon til Norge, vil først og fremst se tilbake på Europeisk Volontørtjenestes arbeid gjennom de siste tjue årene, men det vil også bli satt fokus på hvordan mobilitet og internasjonalt frivillighetsarbeid kan være en viktig bidragsyter til integrering og inkludering i Europa.

Det er gratis å delta på arrangementet og det er også mulig å få dekket en del av reise og opphold. For mer praktisk informasjon om konferansen og foreløpig program klikk deg inn på nettsidene til Aktiv Ungdom.

Påmeldingsfrist er 13. mai 2016 og påmeldingsskjema kan du finne her.

Aktiv Ungdom støtter ungdom og ungdomsarbeidere i alt fra frivillig arbeid til gruppeutveksling. De arrangerer også flere kurs gjennom året for ungdomsarbeidere og ungdomsledere. Ta en titt på de forskjellige prosjektene og diverse kursmuligheter på Aktiv Ungdoms egne hjemmesider.