Kulturaktører fra Bergen får støtte fra Kreativt Europa

Kreativt Europa, EUs program for støtte til audiovisuell, kulturell og kreativ sektor i Europa, har nå publisert resultatene fra forrige søknadsrunde om støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter, plattformer og nettverk. Totalt 51 små og 15 store samarbeidsprosjekter har mottatt økonomisk støtte fra programmet i år, og ni av disse prosjektene inkluderer norske samarbeidspartnere. Vestlandsregionen er godt representert i år med hele tre prosjektpartnere fra Bergen.

Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater deltar i et stort samarbeidsprosjekt med organisasjoner fra 10 andre europeiske land. Prosjektet, som heter «Advancing Performing Arts Project – Performing Europe 2020» er en fortsettelse av prosjektet «Advancing Performing Arts Project – Performing Europe 2011-2016». Det ble grunnlagt i 2000 og fokuserer på utvekslingen mellom kunstneriske artister og kulturarbeidere, og hvordan en kan bruke deres kunnskap til å utvikle moderne utøvende kunst, samt hvordan dette kan påvirke dagens europeiske samfunn.

Et annet stort prosjekt med norsk deltakelse er «Future DiverCities – Creativity in an Urban Context». Her samarbeider Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk Kunst med åtte andre prosjektpartnere fra blant annet Storbritannia, Frankrike og Finland.

Bergen Offentlige Bibliotek deltar i et prosjekt kalt «Turn on literature» sammen med Roskilde Libraries fra Danmark og Biblioteca Judeteana «Antim Ivireanul» fra Romania.

Neste utlysning for samarbeidsprosjekter, plattformer og nettverk vil legges ut i juli og søknadsfristen er 5. oktober 2016.

Det er aldri for tidlig å starte forberedelsene. For informasjon og råd til en god søknad klikk deg inn på veiledningssidene til Kreativt Europa eller les gjennom tipsene fra tidligere mottakere av prosjektmidler.

Kulturrådet i Norge har ansvar for å informere norske aktører om programmet for kunst og kultur. Ta gjerne kontakt med dem eller med oss på Vest-Norges Brusselkontor dersom det er behov for videre veiledning under søknadsprosessen.