Søk midler til kulturprosjekter med fokus på integrering av flyktninger

Gjennom Kreativt Europa, EUs program for kulturelle og kreative sektorer i Europa, deles det nå ut midler til prosjekter som fokuserer på integrering av flyktninger.

Midlene skal støtte kulturelle, audiovisuelle og tverrfaglige prosjekter som har som mål å forenkle integrasjonen av flyktninger i europeiske samfunn. Prosjektene skal baseres på respekt og forståelse for mangfold, demokratiske verdier, interkulturell dialog, og toleranse for andre kulturer. Dette inkluderer blant annet prosjekter som kan hjelpe flyktninger med å sosialisere uten nødvendigvis å snakke det lokale språket i vertslandet, eller som kan gi EU borgere muligheten til å bli kjent med og forstå nye kulturer og verdier som flyktningene har tatt med seg fra sine hjemland.

Prosjektet, som kan vare i opptil 24 måneder, må bestå av en prosjektleder og minst to partnere fra minimum to av Kreativt Europas deltakerland. Rundt 12 prosjekter vil bli valgt ut i henhold til relevanse og kvalitet på prosjektinnhold og prosjektets formidling og potensielle innflytelse.

Fristen for innsendelse av søknad er 28. april 2016.

Les mer om de ulike kravene og hvordan en kan søke på Europakommisjonens egne nettsider.

Kulturrådet i Norge har ansvar for å informere norske aktører om programmet for kunst og kultur. Ta gjerne kontakt med dem eller med oss på Vest-Norges Brusselkontor dersom det er behov for videre veiledning under søknadsprosessen.