Ny finansieringsguide for kulturlivet

CulturEU er en nettbasert veileder som gir oversikt over alle støtteordningene til de kulturelle og kreative sektorene. Guiden inkluderer 75 finansieringsmuligheter fra 21 EU-programmer, deriblant Kreativt Europa, Erasmus+ og Horisont Europa.

Europakommisjonen har lansert en ny veileder som skal gjøre det lettere for de kulturelle og kreative sektorene å navigere i EUs mangfoldige finansieringslandskap. Målet er å senke terskelen for å søke midler, og bidra til en bærekraftig gjenreising av sektorene som har blitt hardt rammet av pandemien. Veilederen retter seg mot både små og store aktører.

Mange muligheter for norsk kulturliv

CulturEU har identifisert 75 finansieringsordninger fordelt på 21 EU-programmer. En del av programmene er ikke aktuelle for norske aktører, men det finnes mange gode finansieringsmuligheter via programmer som Norge deltar i for perioden 2021-2027: Kreativt Europa, Erasmus+, Horisont Europa, InvestEU og Digital Europe. I den nye programperioden har Kommisjonen blant annet bevilget nesten 2 milliarder euro til Kreativt Europa, og 2,5 milliarder til klyngen «Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn» under Horisont Europa.

Hvordan funker CulturEU?

Ved hjelp av noen få klikk, får du oversikt over alle aktuelle støtteordninger innen ditt felt, og kan enkelt finne fram til den støtteordningen som passer best. Veilederen er delt inn i seks sektorer:

  • Kulturelle og kreative sektorer
  • Arkitektur
  • Audiovisuell sektor
  • Publisering
  • Musikk
  • Scenekunst

Det er også egne temasider for kulturarv og Kreativt Europa-programmet. I tillegg til støtteordninger og aktuelle utlysninger, inneholder veilederen også god praksis, nyheter og oversikt over EUs politikk på kulturfeltet. Innen begynnelsen av 2022, skal portalen være oversatt til alle de offisielle EU-språkene.

Mer informasjon:

EU Funding Opportunities for the Cultural and Creative Sectors 2021-2027

CulturEU Funding Guide

Artists & Creatives COVID-19 Recovery Resource Platform