CPMR: satsing på kystturisme viktig for økonomisk vekst i Europa

Den 27. september gikk årets European Tourism Day av stabelen i Brussel. Tema i år var maritim turisme og i den anledning oppfordret Organisasjonen for perifere og maritime regioner (CPMR) til at det må oppmuntres til og gis mer støtte til turisme i maritime og kystnære strøk gjennom EUs nye langtidsbudsjett for 2014-2020.

Les mer

Informasjon om kulturprogrammet Creative Europe

Vest-Norges Brusselkontor deltok 30. januar på Europakommisjonens informasjonsdag for EUs nye kulturprogram Creative Europe. Les mer

European Tourism Day 2012

Europakommisjonens generaldirektorat for maritime anliggende og fiskeri, og generaldirektoratet for næringsliv og industri, arrangerer 27. september 2012 European Tourism Day 2012 (ETD2012) i Brussel. Tittel på årets europeiske turismedag er ”Seasonality – Maritime and coastal tourism”. ETD2012 sammenfaller med World Tourism Day 2012.

Les mer

Støtte til europeiske kulturfestivaler

I forbindelse med EU’s kulturprogrammer er det nå åpen for å søke om støtte til festivaler som har en sterk europeisk dimensjon i programmet sitt. Det er mulig å få støtte med opptil 100 000 euro, som kan bidra til å dekke utgifter til blant annet kostnader for artister, transport, tekniske kostnader, overnatting, mat, osv.

Les mer

EU ønsker innspill om turisme i maritime- og kystnære områder

Europakommisjonen lanserte 14. mai en åpen konsultasjon om turisme i maritime- og kystnære områder. I forbindelse med utviklingen av en omfattende strategi for maritim- og kystturisme i EU, ønskes det nå innspill fra offentlige myndigheter, bedrifter, borgere og sivilsamfunn med interesse for turisme i maritime og kystnære områder.

Les mer

Vel overstått kulturforumdager i Brussel

Årets kulturforum ble avholdt den 20. til 21. oktober i Brussel med over 800 deltakere fra kulturlivet i Europa og andre interesserte aktører i EU’s kulturprogram samt representanter fra EU-institusjonene. Les mer

European Culture Forum 2013

Europeisk kulturforum i Brussel

4.-6. november gikk Europeisk kulturforum 2013 av stabelen i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Forumet skapte en møteplass for kultur aktører, politiske beslutningstakere og kunstnere og hadde som formål å belyse og debattere aktuelle temaer innenfor kultursektoren.

Les mer

Europeere flest ferierer i hjemlandet

I følge Eurostat la EUs innbyggere i 2010 en fjerdedel av ferieturene sine til utlandet, mens de resterende la turen til hjemlandet. Reisene til utlandet er også gjerne av lengre varighet, mens reisene i hjemlandet som regel er av kortere varighet.  Nordmenn sine ferievaner var også kartlagt i denne undersøkelsen, og viser at en tredjedel av turene gikk til utlandet, mens to tredjedeler var i Norge. Det mest vanlige ferieturvalget både i Norge og i EU er korte turer i hjemlandet, som utgjorde rundt halvparten av alle ferieturer i fjor.  

Les mer

Bergensk moteutstilling i Brussel

Hvis man befant seg i Brussel i perioden 1. til 5. september var man kanskje blant dem som fikk med seg utstillingen ”Bergen – a pop-up book”.  Utstillingen er et dugnadsprosjekt i regi av Norwegian Fashion Institute (NFI). Arrangementet inkluderte 4 motedesignere fra Bergen; Norwegian Rain, Hansen, dMajuscule og T-Michael, samt parfymedesignermerket DoubleYou Perfume grunnlagt av Cathrine Røsseland.

Les mer

Den norske kulturminnedagen 11. september

Som en del av European Heritage Days blir den norske kulturminnedagen 2011 markert i Norge 11.september. Kulturminnedagen ble første gang arrangert i Norge i 1993 og har siden 1996 vært et årlig arrangement. Formålet med denne dagen er å skape interesse for og spre kunnskap om vår kulturarv.

Årets tema er: ”Skjulte skatter. Spor i landskapet”. Les mer