CPMR: satsing på kystturisme viktig for økonomisk vekst i Europa

Den 27. september gikk årets European Tourism Day av stabelen i Brussel. Tema i år var maritim turisme og i den anledning oppfordret Organisasjonen for perifere og maritime regioner (CPMR) til at det må oppmuntres til og gis mer støtte til turisme i maritime og kystnære strøk gjennom EUs nye langtidsbudsjett for 2014-2020.

Europakommisjonen ønsker også å etablere en felles strategi for maritim- og kystturisme og denne ønskes velkommen av CPMR. Generalsekretæren i CPMR, Eleni Marianou, uttalte at hun er overbevist om at en slik strategi vil være et viktig bidrag til EUs blå vekst-strategi, og at turisme i maritime og kystnære strøk vil være en av nøkkelkomponentene for å nå denne.

Europakommisjonen la nylig fram en statusrapport om EUs maritime politikk og en kommunikasjon om ”blå vekst”, hvor det hevdes at Europas sjøer og hav, inkludert maritim turisme, er viktige drivkrefter i den europeiske økonomien.

Les mer om European Tourism Day her.

Kilde: CPMR.