Ny strategi for kyst- og havturisme

Kommisjonen har nylig lagt frem en ny strategi for å fremme kyst- og havturisme.

Dette innebærer blant annet hav- og strandbasert turisme, krysstokter og båtseilaser. Denne sektoren sysselsetter ca 3,2 millioner personer, og har en bruttoverditilvekst (verditilvekst før fratrekk) i EU budsjettet på 183 milliarder EUR. Sektoren har stort bæredyktig vekstpotensial og store muligheter for å skape jobber. Dette er derfor en svært viktig næring for EU og noe av grunnen til at det skal satses på ”blå økonomi” de neste årene.

Strategien består av 14 EU foranstaltninger som skal hjelpe kystområdene og virksomhetene med å komme seg gjennom utfordringene de står overfor samt styrke sektorens posisjon som en viktig drivkraft for Europas ”blå økonomi”. Det skal blant annet:

–          Gjøres lettere å samarbeide og ha en dialog på EU- plan mellom kystaktørene

–          Fremme offentlig-privat partnerskap, kompetanse, innovasjon og økoturisme

–          Opprettes en onlineguide til finansieringsmuligheter

Dette er et par av tiltakene som skal bedre de utfordringer sektoren møter, slik som:

–          Mangel på opplysning og informasjon

–          Sviktende etterspørsel

–          Sektorens sesongavhengighet

–          Mangel på passende kompetanse og innovasjon

–          Vanskelig adgang til finansiering

Les hele pressemeldingen fra Kommisjonen her

Foto: MorgueFile.