Ønsker å kvalitetssikre turistnæringen i Europa

Kommisjonen la 20.02.2014 frem et forslag for å kvalitetssikre turistnæringen, dette for å sikre at turister innad i Unionen og fra tredjeland skal få valuta for pengene.

Prinsippene som har blitt foreslått er delt inn i fire hovedområder:

–          Kompetanseheving av personell

–          Tilfredshet hos turistene

–          Renhold og vedlikehold

–          Riktig og pålitelig informasjon på minst ett relevant utenlandsk språk

Hensikten er at små og mellomstore bedrifter innenfor sektoren vil føle de tilbyr tjenester av høy kvalitet om de retter seg etter disse prinsippene, og slik ha en positiv effekt på disse bedriftene.

Initiativet er implementeres eventuelt frivillig hos medlemslandene.

Les hele pressemeldingen fra Kommisjonen her.

Foto: MorgueFile