Jugendstil-nettverk søker etter innleggsholdere til symposium

Nettverket, Réseau Art Nouveau Network, søker etter innleggsholdere til sitt symposium som vil finne sted i Aveiro, Portugal, den 26. januar 2013. Nettverket er en del av prosjektet Art Nouveau & Ecology som er støttet av EUs kulturprogram.

Dette nettverket som består av 14 europeiske byer, deriblant Ålesund, har som mål å bevare, studere og fremme jugendstilen i Europa.

Symposiet i januar 2013 er viet til tema ”råmaterialer og jugendstil” og tar for seg to hovedspørsmål:
– Hvordan ble råmaterialet tatt i bruk på denne tiden?
– Hvordan kan man best bevare og restaurere disse råmaterialene i dag?

Frist for å melde sin interesse er allerede mandag 17. september.

Les mer om prosjektet og tidligere arrangement her.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Vest-Norges Brusselkontor.