European Tourism Day – 27. september 2011

Europakommsjonen arrangerer 27. september European Tourism Day 2011” (ETD). Hovedfokus for årets arrangement er “Industrial Heritage: differentiating the European tourism offer”, og konferansen vil ta for seg hvordan bevaring og promotering av europeisk industriarv kan bidra til diversifisering av turismesektoren i Europa, og samtidig – gjennom utviklingsstrategier for turisme, bidra som alternativer til arbeidssledighet og økonomisk nedgang i tidligere industriområder.

Les mer

Informasjonsdag for EUs kulturprogram

Vest-Norges Brusselkontor deltok 30. mai 2011 på Europakommisjonens informasjonsdag for EUs kulturprogram.

Vladimir Sucha, direktør for kultur og media i Europakommisjonens generaldirektoratet for kultur og utdanning innledet med kulturprogrammets mål om å bidra til utvikling i kultursektoren – både for å virke i en internasjonal kontekst, og for å fostre Europas kulturelle og lingvistiske mangfold.

Les mer

Eurobarometer: Nordmenn reiser mest

Eurobarometeret “Survey on the attitudes of Europeans towards tourism” er utført av Europakommisjonen sitt generaldirektorat for næringsliv og industri i dei 27 medlemslanda samt i Kroatia, Tyrkia, Makedonia, Noreg og Island. Målet med undersøkinga er å sjå på korleis reisemønster europearane hadde i 2010 ved å studere ulike variablar som pengar, type reiser, haldningar til turisme osv., samt å finne ut kvifor mange av dei spurte ikkje reiste på ferie i fjor.

Les mer

Elle Melle vant europeisk designkonkurranse

Designbyrået Elle Melle fra Ålesund stakk av med førsteplassen i det europeiske Art Nouveau-nettverkets konkurranse for beste webdesign.

Les mer

Jugendstil-nettverk søker etter innleggsholdere til symposium

Nettverket, Réseau Art Nouveau Network, søker etter innleggsholdere til sitt symposium som vil finne sted i Aveiro, Portugal, den 26. januar 2013. Nettverket er en del av prosjektet Art Nouveau & Ecology som er støttet av EUs kulturprogram.

Les mer

Jugendstilsenteret med i EUs kulturprogram

Jugendstilsenteret i Ålesund har gjennom sin deltakelse i Réseau Art Nouveau Network, blitt valgt ut til å ta del i EUs Culture 2007-2013–program.

Les mer

EU foreslår lov som vil gjøre det mulig å digitalisere ”hitteverk”

Europakomisjonen foreslo 24. mai en ny lov som skal gjøre det mulig å gjøre digitalt tilgjengelig millioner av bøker, artikler, filmer og lydklipp som for øyeblikket befinner seg i et copyrightmessig vakuum.

Les mer

Hvordan kan EUs kulturprogram støtte kulturprosjekt med norsk deltakelse?

Europakommisjonens ”Directorate General for Education and Culture” og ”Audiovisual & Culture Executive Agency” arrangerer 30. mai 2011 informasjonsdag for EUs kulturprogram. Her kan du lære mer om hvordan EUs kulturprogram kan støtte kulturprosjekt med norsk deltakelse, og få viktige råd og tips om hvordan man forbereder en god søknad. Arrangørene vil også besvare spørsmål fra deltakerne.  Les mer

Eurostat med turiststatistikk

Eurostat presenterte nylig tall som igjen forsterker bildet av sesongbasert turisme i Europa.

Les mer

EU lanserer turismeprogram

EU-ministre med ansvar for turisme vil i dag lansere et turismeprogram som skal oppfordre turister til å feriere året rundt og dermed opprettholde sysselsettingen innenfor turismesektoren utenfor høysesongene, melder EurActiv.com

Les mer