EU ønsker innspill om turisme i maritime- og kystnære områder

Europakommisjonen lanserte 14. mai en åpen konsultasjon om turisme i maritime- og kystnære områder. I forbindelse med utviklingen av en omfattende strategi for maritim- og kystturisme i EU, ønskes det nå innspill fra offentlige myndigheter, bedrifter, borgere og sivilsamfunn med interesse for turisme i maritime og kystnære områder.

Europakommisjonen ønsker innspill til hvilke tiltak som kan bidra til å utnytte det fulle potensialet som ligger i bærekraftig og smart kyst- og maritim turisme. Hvordan kan man gjøre denne turismen mer konkurransedyktig? Hvordan kan man møte de miljømessige og sosiokulturelle konsekvensene turismen bringer med seg og hvordan kan man få flere turister fra tredjeland til å besøke Europa samt å oppmuntre Europas borgere til å oppdage sine kystregioner?

Konsultasjonen er åpen fram til 9. juli 2012.

Ønsker du å vite mer eller å komme med innspill finner du informasjon her.