Vel overstått kulturforumdager i Brussel

Årets kulturforum ble avholdt den 20. til 21. oktober i Brussel med over 800 deltakere fra kulturlivet i Europa og andre interesserte aktører i EU’s kulturprogram samt representanter fra EU-institusjonene.

Temaene under konferansedagene dreide seg om aktuelle problemstillinger som kulturaktører i dag ofte må ta stilling til. Diskusjonene dreide seg blant annet om kultur og digitalisering, kulturens rolle i en globalisert verden samt hvordan kultur kan styrke samfunnet og regionene generelt. Et gjennomgående argument i løpet av forumets to dager var at man bør øke den sosiale og økonomiske veksten gjennom kreativ innovasjon og verdiskapning basert på kultur.

Som forberedelse til kulturforumet ble det sirkulert en spørreundersøkelse blant de påmeldte deltakerne. Undersøkelsen tok blant annet for seg hvorfor en ønsket å delta på konferansen og hva de ønsket å oppnå fra de ulike paneldebattene. Resultatet av undersøkelsen viser at de fleste av deltakerne kom til Brussel for å finne mer ut om samarbeid med andre kulturaktører og profesjonell utvikling. En kan lese hele rapporten her.

Europakommisjonen arrangerer europeisk kulturforum annen hvert år. Konferansen er en fin mulighet til å fremme samarbeid innen kultursektoren, til å lære av andre og til å knytte kontakter med andre kulturaktører. I år var det to representanter fra Vestlandet som kom til Brussel for å delta på forumet.

En kan lese mer om arrangementet her, eller ta kontakt med Vest-Norges Brusselkontor for mer informasjon om konferansen.