Europeere flest ferierer i hjemlandet

I følge Eurostat la EUs innbyggere i 2010 en fjerdedel av ferieturene sine til utlandet, mens de resterende la turen til hjemlandet. Reisene til utlandet er også gjerne av lengre varighet, mens reisene i hjemlandet som regel er av kortere varighet.  Nordmenn sine ferievaner var også kartlagt i denne undersøkelsen, og viser at en tredjedel av turene gikk til utlandet, mens to tredjedeler var i Norge. Det mest vanlige ferieturvalget både i Norge og i EU er korte turer i hjemlandet, som utgjorde rundt halvparten av alle ferieturer i fjor.  

Disse tallene ble lagt fram av Eurostat i forbindelse med European Tourism Day 2011, som gikk av stabelen her i Brussel 27. september, hvor tema i år var industriell arv. Der ble det påpekt av Mr. Pedro Ortùn, direktør for turisme i Europakommisjonens generaldirektorat for næring og industri, at i disse tider hvor Europa er inne i en finansiell krise vil en større satsing på turisme fra europeiske ledere, kunne bidra til økt vekst og velvære i Europa.

Kilde: Eurostat