European Tourism Day – 27. september 2011

Europakommsjonen arrangerer 27. september European Tourism Day 2011” (ETD). Hovedfokus for årets arrangement er “Industrial Heritage: differentiating the European tourism offer”, og konferansen vil ta for seg hvordan bevaring og promotering av europeisk industriarv kan bidra til diversifisering av turismesektoren i Europa, og samtidig – gjennom utviklingsstrategier for turisme, bidra som alternativer til arbeidssledighet og økonomisk nedgang i tidligere industriområder.

Konferansen har som siktemål å samle en rekke europeiske aktører; representanter fra EUs medlemsland, internasjonale organisasjoner, prosjektledere, byråkrater, lokale- og regionale myndigheter, universiteter, turismesektoren, presse, og andre relevante aktører. ETD 2011 åpnes av Europakommisjonens visepresident – Antonia Tajani, som også er ansvarlig for turisme.

Konferansen organiseres omkring fire paneldebatter:

  • ”Industrial tourism strategies and international key players”
  • “Industrial heritage promotion and new tourism solutions”
  • “Industrial tourism: local development and sustainable policies”
  • “Industrial tourism: local development: ‘niche’ markets and innovative tourism products”

Gode eksempler på europeiske prosjekter innen turisme vil også bli presentert.

Påmeldingsfrist – 12. september

Siste frist for påmelding til Europakommisjonens arrangement er 12. september, men grunnet plassbegrensing anbefales snarlig påmelding. Mer informasjon her.

Medlemstilbud fra Vest-Norges Brusselkontor

Vest-Norges Brusselkontor legger opp til et medlemsarrangement 26. september – dagen før Europakommisjonens arrangement. (Forbeholdt VNB-medlemmer). Ta kontakt med Vest-Norges Brusselkontor for mer informasjon.

Bakgrunn:

Turisme er en nøkkelsektor i den europeiske økonomien. Turisme omfatter en rekke produkter og destinasjoner og involverer både offentlig og privat sektor. EUs turistindustri genererer mer enn 5 prosent av EUs totale BNP og sysselsetter omkring 9.7 millioner mennesker. Hvis man regner med relaterte sektorer mer enn dobles disse tallene. Lisboatraktaten anerkjenner viktigheten av turisme, og en artikkel i traktaten spesifiserer at ”Unionen skal komplementere medlemslandenes handlinger i turismesektoren, spesielt ved å promotere konkurransedyktighet”.