Støtte til europeiske kulturfestivaler

I forbindelse med EU’s kulturprogrammer er det nå åpen for å søke om støtte til festivaler som har en sterk europeisk dimensjon i programmet sitt. Det er mulig å få støtte med opptil 100 000 euro, som kan bidra til å dekke utgifter til blant annet kostnader for artister, transport, tekniske kostnader, overnatting, mat, osv.

For  å oppnå støtte:

  • Må festivalen ha vært gjennomført minst fem ganger tidligere.
  • Må tidligere utgaver av festivalen også ha hatt minst syv internasjonale bidrag.
  • Den planlagte festivalen må finne sted mellom 1. mai 2012 og 30. april 2015.

Det er bare den europeiske dimensjonen av festivalen som en kan får støtte for og som totalt kan dekke opptil 60% av de totale kostnader for festivalen.

Målet med EUs kulturprogrammet er å fremme kulturelt samarbeid i Europa for å styrke den felles europeiske kulturarven. Europeiske kulturfestivaler er en viktig del av programmet.  Målet med støtten er å hjelpe organisasjoner, som blant annet teatre, kulturelle institusjoner og offentlige myndigheter fra ulike land, som deltar i programmet til å samarbeide og utvide deres kulturelle- og kunstneriske horisonter på tvers av landgrensene. Støtten kan også oppmuntre til utveksling av erfaringer gjennom mobilitet av europeiske fagpersoner inne kulturfeltet som er et viktig mål for programmet. En kan lese mer om EUs kulturprogram her.

Søknadsfristen er 16. november 2011. Mer informasjon om søknadsprosessen kan man lese her.