European Tourism Day 2012

Europakommisjonens generaldirektorat for maritime anliggende og fiskeri, og generaldirektoratet for næringsliv og industri, arrangerer 27. september 2012 European Tourism Day 2012 (ETD2012) i Brussel. Tittel på årets europeiske turismedag er ”Seasonality – Maritime and coastal tourism”. ETD2012 sammenfaller med World Tourism Day 2012.

Mer om ETD2012, program og påmelding her. Vest-Norges Brusselkontor anbefaler snarlig registrering da det meldes om begrenset kapasitet.

VNB kan, som tidligere år, være behjelpelig med fagprogram og å sette opp aktuelle møter for tilreisende fra Vestlandet. Dette avhenger av oppslutning.

Ta kontakt med Vest-Norges Brusselkontor for mer informasjon.