Nordsjøregionen sitt transportmagasin no tilgjengelig på nett

Nordsjøregionen sitt transportmagasin ”Answers” er no å finne på nett. Denne utgåva bærer namnet ”End Of The Road?” og fokuserer på behovet for nye transportløysingar i det 21. hundreåret. Her finnes døme på ulike transportrelaterte prosjekt og deira løysingar, som allereie har vakt internasjonal oppmerksemd. Prosjekta er eit viktig bidrag til Nordsjøregionen sitt bidrag Rio +20-konferansen om bærekraftig utvikling. Det melder interreg.no. (Les heila saka deira her.)

Nettversjonen av sjølve magasinet finn du her.