Innspill til Europakommisjonens hvitbok Transport 2050

I et innspill til Europakommisjonens hvitbok Transport 2050 gir EØS EFTA landene sin støtte til etableringen av et felles europeisk transportområde. 

Les mer

Duket for miljøavgift for tungtransport?

EUs samferdselsministre har nå godkjent et forslag som inkluderer luft- og støyforurensning i avgiftsberegningen for tyngre kjøretøy.

Les mer

Europakommisjonen ønsker økt jernbanekonkurranse

17.september la Kommisjonen fram et omfattende direktivforslag og en meddelelse om et felles europeisk jernbaneområde som vil bidra til større konkurranse på jernbanemarkedet i Europa.

Les mer

Europakommisjonen ønsker å bidra til klimaavtale for maritim sektor

Internasjonal maritim transport står for nærmere 3 prosent av globale CO2-utslipp, og utslipp fra skip forventes doblet innen 2050. IMO (International Maritime Organization) startet sitt arbeid i forhold til klimautfordringer på midten av 1990-tallet, men de har fremdeles ikke lykkes i å fremforhandle en omfattende avtale for utslippsreduksjon. Les mer

Maritim politikk diskutert i Europaparlamentet

EUs første jernbanepakke og maritim politikk var blant toppsakene under møter i Europaparlamentets transport- og turismekomité forrige uke.

Les mer

Samferdselsdepartementet ønsker innspill til EUs fjerde jernbanepakke

I forbindelse med at Europakommisjonen har lagt frem forslag til jernbanepakke IV ønsker nå Samferdselsdepartementet innspill til den norske responsen. Flere av initiativene som nå er foreslått vil kunne få betydning for jernbanen i Norge. Dette gjelder blant annet full liberalisering av innenlands passasjertrafikk og tiltak knyttet til jernbanesikkerhet. I alt inneholder pakken seks forslag til direktiver og forordninger som nå skal behandles i Europaparlamentet og Rådet.

Les mer

Strammer opp den maritime sikkerheten

13. september vedtok Europakommisjonen nye regler som skal forbedre sikkerhet i shippingindustrien.

Les mer