Gode resultater for Marco Polo-programmet

Marco Polo-programmet, EUs støtteordning for mer miljøvennlig godstransport, noterte en sterk økning i gode en prosjekter i 2009 sammenlignet med året før. Nå er prioriteringene for 2010 klare.

Marco Polo-programmet har som målsetning om å kunne bidra til å redusere den økonomiske risikoen ved å ta i bruk mer miljøvennlige løsninger i internasjonal godstransport. Prosjektene vil overføre store mengder gods fra vegtransport til jernbane- og sjøtransport. Det totale budsjettet for programmet i perioden 2007-2013 er på rundt 450 millioner euro, hvor Norge betaler en kontingent på 9,6 millioner euro for sin deltakelse. 

Jean-Eric Paquet, leder for enheten internasjonal transport og TEN-T i DG Move, bekrefter at 2009 har vært et flott år for programmet, hvor man har opplevd en sterk økning i gode prosjekter.

Som VNB tidligere har skrevet om, fikk Sea-Cargo AS og Posten Norge nylig tilslag på EU-støtte for sine respektive prosjekter under Marco Polo-programmet.

De nye prioriteringene for 2010 innebærer blant annet en dobling av finansiering per km, sterkere fokus på ko-modialitet, muligheter for et enkeltstående selskap å søke og forenklet søknadsprosedyre.

Les mer på EU-delegasjonens nettsider