Vil øke budsjettet med 6,5 prosent i 2011

På tross av medlemslandenes ønske om å knipe igjen pengesekken, har Europaparlamentet nå lagt frem et forslag om øke budsjettet for 2011 med 6,5 prosent.

I et utkast for budsjettet 2011, utarbeidet av Europaparlamentets sekretariat, ser man for seg budsjett på 1,7 milliarder euro i 2011, en økning på mer enn 100 millioner euro i forhold til 2010. I hovedsak dreier dette seg om lønnsmidler til et økende sekretariat som en direkte følge av Lisboa-traktaten.

Les mer på EuropeanVoice.com