Vil knytte regionale midler med EU2020

Europakommisjonen presenterte denne uken sine planer for reformen av EUs samhørighetspolitikk.

Offentliggjøringen av Kommisjonens forslag markerer starten på diskusjonen rundt EUs samhørighetspolitikk etter 2013. Hovedfokuset vil være å finne ulike måter å hjelpe medlemsland til å nå sine ambisiøse målsetninger i EU2020-strategien, i hovedsak knyttet til økonomisk vekst, sysselsetting, fattigdomsreduksjon og energieffektivisering.

Regionalkommissær Johannes Hahn mener dokumentet viser hvordan EU har bidratt til å redusere økonomiske ulikheter, styrke sosial utvikling og støtte miljømessige forbedringer.

– Men vi må bruke regionale midler mer intelligent, med fokus på EUs hovedprioriteringer og bistå arbeidet nasjonale og regionale myndigheter allerede gjør i dag, uttalte han.

Les mer på EurActiv.com