Kvotehandel for luftfart til EØS

EØS-komiteen vedtok 1. april å inkorporere et direktiv som omhandler handel med CO2-kvoter for luftfartsektoren i EØS-avtalen.

I følge EU er kvotehandel (EU ETS) det mest kostnadseffektive og mest miljøvennlige alternativet for å kontrollere utslipp innen luftfart. Fra 2012 vil CO2-utslipp fra flygninger i alle EUs 27 medlemsland, de tre EØS-landene Island, Norge og Liechtenstein, samt alle internasjonale ankomster og avganger fra disse landene omfattes av EU ETS.

Mer om denne saken på EFTAs nettsider. Mer om EU ETS her. Mer om EU ETS i luftfartsektoren finner du her.