Mål om 67,5 prosent fornybar energi i 2020

Etter samtaler med Europakommisjonen har EFTA-landene nå oversendt EU utkast til EØS-vedtak om fornybardirektivet. Utkastet har et mål om en fornybarandel på 67,5 prosent i Norge i 2020, en økning på 9,5 prosentpoeng fra 2005. Dette melder Olje-og energidepartementet på sine nettsider.

Fornybardirektivet ble vedtatt i EU sommeren 2009, og en sentral del av direktivet går ut på at EU27 skal øke andelen fornybar energi fra 8,5 prosent i 2005 til 20 prosent i 2020. Målet skal nås ved realisering av nasjonale måltall som til sammen utgjør 20 prosent for unionen sett under ett. Sverige har det høyeste måltallet i EU med 49,5 prosent fornybar energi i 2020, mens Storbritannia har 15 prosent. Se mer informasjon om nasjonale måltall her. Nasjonale handlingsplaner for fornybar energi finner du her (Europakommisjonen).

”Jeg er glad for at arbeidet med gjennomføringen av fornybardirektivet nå har kommet et langt skritt videre. Dette er viktig, ikke minst i forbindelse med etableringen av det felles norsk-svenske sertifikatmarkedet fra 2012. Jeg vil videre understreke at regjeringen deler EUs ambisjoner om en sterk satsing på fornybar energi. Et norsk mål på 67,5 prosent reflekterer vår ambisiøse politikk på dette området.” Norges olje- og energiminister – Ola Borten Moe.

Utkastet til EØS-vedtak skal nå behandles etter vanlige prosedyrer i EU/EØS.

Mer om denne saken på Olje- og energidepartementets nettsider, og hos Energi Norge.