Ny kommisjon på plass

Etter måneder med utsettelser, ble tirsdag 9. februar den nye EU-kommisjonen godkjent av Europaparlamentet med klar margin. Da kan endelig gjenvalgte president José Manuel Barroso og hans kollegium ta fatt på arbeidet.

Åtte måneder etter at han først ble godkjent av Rådet, kunne Barroso onsdag 10.februar starte sin nye femårsperiode som president av Kommisjonen. Med seg har han 26 kommissærer – én fra hvert medlemsland -, deriblant EUs nye utenriksminister Catherine Ashton, som vil inneha rollen som vise-president i Kommisjonen.

Barroso II vil være den første kommisjonen som opererer i det nye rammeverket etter at Lisboa-traktaten nå er den gjeldende traktaten. Når det gjelder Kommisjonens videre arbeid, understreket Barroso at hans politiske prioriteringer som han presenterte i høst, vil danne grunnlag for Kommisjonens utarbeiding av en ny arbeidsplan. Hovedprioriteringene vil være å komme seg ut av finanskrisen, grønn vekst og sysselsetting, Europas rolle som foregangsaktør i kampen mot klimaendringer, en mer sosial markedsøkonomi, og frihet og sikkerhet for europeiske borgere.

Det er nå på tide at vi viser våre borgere at vi bryr oss og at Lisboa-traktaten vil utgjøre en reell forskjell i vår evne til ta vare på deres interesser. Jeg tror at vår økonomiske og sosiale situasjon krever en endring av status quo. Lisboa-traktaten legger til rette til en slik endring. Vår oppgave blir å bruke disse nye mekanismene på en gagnfull måte, sier Barroso i en pressemelding.

Kommisjonen vil nå sitte de neste fem årene.14 av kommissærene var også representert i Barroso I.

Full oversikt over de nye kommissærene finner du her.

Mer om Europaparlamentet godkjenning av Kommisjonen finner på EU-delegasjonens nettsider.