EU-støtte til Sea-Cargo og Posten Norge

Rederiet Sea-Cargo AS med hovedkontor i Bergen og Posten Norge AS har blitt tildelt prosjektstøtte for mer miljøvennlig godstransport gjennom EUs Marco Polo-program.

Marco Polo-programmet har som målsetning om å kunne bidra til å redusere den økonomiske risikoen ved å ta i bruk mer miljøvennlige løsninger i internasjonal godstransport. Prosjektene vil overføre store mengder gods fra vegtransport til jernbane- og sjøtransport. Det totale budsjettet for programmet i perioden 2007-2013 er på rundt 450 millioner euro, hvor Norge betaler en kontingent på 9,6 millioner euro for sin deltakelse.

Posten Norge ved BRING Logistics AS ble innstilt som det beste prosjektet av de i totalt 70 søknadene som kom inn. Prosjektet omhandler etablering av et nytt togtilbud for frakt av fersk fisk mellom Norge og de europeiske markedene i Benelux-landene og i Nord-Frankrike.

Sea-Cargo AS sitt prosjekt ble også rangert blant de beste og gjelder frakt av trailertilhengere uten trekkvogn mellom Esbjerg i Danmark og Amsterdam i Nederland. Prosjektet er tildelt 1,3 millioner euro i støtte over en treårsperiode.

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider. Ønsker du å lese mer om Marco Polo-programmet, kan du gjøre det her.