Norge positive til EU2020

I sitt innspill til Kommisjonen om EUs reviderte Lisboa-strategien, understreker Norge at man er interessert i å delta i prosessen. Nærings- og handelsminister Trond Giske sier at Norge er forberedt på å kunne bidra til en suksessrik strategi som vil gjøre Europa til en smartere og grønnere økonomi.

EU2020 er navnet på EUs reviderte Lisboa-strategi, hvor målsetningen å skape vekst og sysselsetting i EU gjennom utvikling av en konkurransekraftig, kunnskapsbasert, miljøvennlig økonomi og et sosialt inkluderende samfunn. 

Norges innspill til strategien ble lagt frem i EØS-komiteen 29. januar. I et brev fra Nærings- og handelsminister Trond Giske datert 22. januar, blir det vist til at Norge deltar som et fullverdig medlem i det indre marked og i flere EU-programmer som omhandler strategien.

– Hovedprioriteringene som Kommisjonen skisserer – kunnskap, sosial inkludering og grønn vekst, er kjerneområder den norske regjering har for en velstående fremtid for Europa, understreker Giske.

EUs nye strategi har høy prioritet denne våren og man diskuterer nå hvordan i man i størst mulig grad kan oppnå de målsetningene man har skissert. Herman van Rompuy, Det Europeiske Råds nyvalgte president, har tatt initiativ til et ekstraordinært toppmøte 11. Februar, og etter planen vil strategien bli vedtatt under det spanske formannskapet i juni.

Mer om Norges innspill finner du her.