Framtidas transport. Grønne korridorer?

Europakommisjonen (KOM) arrangerte 9. desember en konferanse om grønne korridorer, et konsept som ble lansert  i EU´s handlingsplan for varetransportlogistikk fra 2007. Målet er å legge til rette for fraktkorridorer som benytter seg av avansert teknologi og ko-modalitet for å oppnå energieffektivisering og reduserte miljøkonsekvenser.

Konferansen hadde tre hovedmål: å gi et signal om at det er viktig at Kommisjonen knytter seg opp mot arbeidet med dekarbonisering av transportsektoren, følger med i de initiativer som tas for å etablere grønne korridorer i Europa og diskuterer tema relatert til grønne korridorer.

Det ble under konferansen understreket viktigheten av at det sørges for at konseptet grønne korridorer blir forankret i Kommisjonens infrastrukturpolitikken og at konseptet blir sett på som et instrument for å redusere kostnader for transport og miljø. Det ble også fokusert på at at varetransportproblematikk blir sett i sammenheng for de forskjellige transportårer som veg, bane og vannveier, og i tillegg koordineres med myk infrastruktur, bytransport og regionutvikling.  

For norsk industri er gode transportårer til og gjennom Europa viktig. En koordinert utviklingen av konseptet grønne transportveger er derfor spesielt viktig for Norge. I sin høringsuttalelse til Europakommisjonens meddelse «A sustainable future for transport towards an integrated technology-led and user friendly system» understrekes dette. Samtidig støtter Norge Europakommisjonens målsetting om å utvikle en transportindustri som er basert på kvalitet, sikkerhet og beskyttelse av miljøet.

Kilder: Den Norske EU-delegasjonen, Europakommisjonen og Samferdselsdepartementet.