Infrastruktur i Nord-Europa

EUs Northern Dimension (ND) policy, eller på norsk; Nordlig Dimensjon ble utarbeidet i 1999, med Island, Norge og Russland som partnere til EU. Målet med ND er å utarbeide et felles rammeverk for dialog og konkret samarbeid, styrke stabilitet og livskvalitet, intensivere økonomisk samarbeid, promotere økonomisk integrasjon, konkurransedyktighet og bærekraftig utvikling i Nord-Europa. (Europakommisjonen).

Senere har flere samarbeidspartnere og nye sektorer kommet til. ND; partnerskap for transport og logistikk ble bestemt etablert i oktober 2008. Under en konferanse i Napoli 21. og 22. oktober i år, under tittelen «The future of Trans-European Transport Networks: building bridges between Europe and its neighbours», lanserte Europakommisjonen et initiativ for å fremme transportforbindelser i Nord-Europa.

Den første oppgaven for partnerskapet vil være å lage en utredning over prosjektområder med felles interesse. Sveriges nærings, energi- og kommunikasjonsminister- og representant for det svenske formannskapet i EU – Åsa Torstensson, uttalte under lanseringen at de lange avstandene innen regionen så vel som til sentrale markeder utgjør store utfordringer for transportsektoren i Nord-Europa, og at partnerskapet danner et meget lovende utgangspunkt for en felles tilnærming til de tiltak og prosjekter som nødvendigvis må iverksettes for å bedre infrastrukturen som knytter landene i den nordlige region sammen. (Sitat hentet fra NorthNorway.org).

Les mer om EUs transportpolitikk- og EU-Norge samarbeid på Den Norske EU-delegasjonens nettsider. Her finner du også lenker til andre europeiske transportnettverk- og byråer.