Nå kan man søke Marco Polo-støtte

Utlysningen for prosjektstøtte til EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport, Marco Polo-programmet, er nå åpen. Søknadsfristen er i slutten av mai og norske bedrifter har mulighet til å søke.

Mandag 15.mars åpnet Europakommisjonen årets utlysning av midler under EUs støtteordning for miljøvennlig transport, Marco Polo-programmet.

Marco Polo-programmet har som målsetning om å kunne bidra til å redusere den økonomiske risikoen ved å ta i bruk mer miljøvennlige løsninger i internasjonal godstransport. Prosjektene vil overføre store mengder gods fra vegtransport til jernbane- og sjøtransport. Det totale budsjettet for programmet i perioden 2007-2013 er på rundt 450 millioner euro, hvor Norge betaler en kontingent på 9,6 millioner euro for sin deltakelse. Budsjettet for 2010 er på 64 millioner euro.

Les også:

Les Europakommisjonens pressemelding her
Les om Marco Polo-programmet på Samferdselsdepartementets egne nettsider