Europakommisjonen lanserte strategien EU2020

Europakommisjonen lanserte i dag EU2020, den økonomiske strategien som skal få Europa ut av den økonomiske krisen og forberede økonomien for de neste ti årene.

EU2020 er navnet på EUs reviderte Lisboa-strategi, hvor målsetningen er å skape vekst og sysselsetting i EU gjennom utvikling av en konkurransekraftig, kunnskapsbasert, miljøvennlig økonomi og et sosialt inkluderende samfunn.

Når Kommisjonen i dag lanserte EU2020, har man identifisert tre nøkkelområder som vil være viktig i årene som kommer: intelligent vekst (fremme kunnskap, innovasjon, utdannelse og det digitale samfunn), bærekraftig vekst (mer ressurseffektiv produksjon og økt konkurranseevne) og inkluderende vekst (fremme deltagelse i arbeidsmarkedet og kampen mot fattigdom).

– Europa2020 handler om hva vi må gjøre i dag og i morgen for å få være økonomi på beina igjen. Finanskrisen har blottlagt grunnleggende forhold og uholdbare trender som vi ikke lenger kan ignorere. Europa har et vekstunderskudd som gjør oss sårbare for fremtiden. Vi må takle være svakheter og utvikle for styrker. Vi er nødt til å bygge en ny økonomisk modell basert på kunnskap, lavkarbon-økonomi og høy sysselsetting. En slik utfordring krever mobilisering av alle aktører i Europa, sier Kommisjonspresident José Manuel Barroso.

Som VNB tidligere har skrevet om, er Norge positive til EU2020.

Les mer her og her