Brudd i fiskeriforhandlingene

“Jeg er dypt skuffet over EUs manglende vilje til å komme fram til en gjensidig tilfredsstillende avtale for 2010”, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen – etter at fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU strandet 8. desember. ”Vi har vært konstruktive og strukket oss svært langt for å oppnå en avtale. Mine forhandlere har sittet i Bergen på overtid, men det endte dessverre med brudd”.

Norge ønsker en langsiktig og bærekraftig avtale for makrellfiske, med gjensidig soneadgang – men partene har ikke klart å komme til enighet. Norge er også skuffet over at EU ikke klarer å innføre nødvendige tiltak som kan gi et bedre beskatningsmønster i Nordsjøen og Skagerrak.

Norge og EU har hatt bilaterale fiskeriavtaler i Nordsjøen siden 1980.

Mer om denne saken på fiskeri- og kystdepartementets nettsider og i Europakommisjonens pressemelding fra 9. desember.