Europakommisjonen la frem budsjettforslag for 2011

Tirsdag 27.april la Europakommisjonen frem budsjettforslaget for 2011. Det totale budsjettet er på 142,6 milliarder euro, en økning på nesten seks prosent sammenlignet med inneværende år.

– Budsjettforslaget gir Europa og europeiske borgere initiativet til å utvikle morgendagens økonomi, med forskning, innovasjon, bærekraftighet og inkludering som hjørnesteiner, sier EUs budsjettkommissær, Janusz Lewandowski.

I budsjettforslaget er det spesielt Europas fattigste regioner og forskning som er de største ”vinnerne”, mens posten for regionalpolitikk øker med 14,7 prosent til 54,6 milliarder euro. Likevel er det EUs landbrukssubsidier som utgjør den største delen av budsjettet (58,1 milliarder euro).

Nå skal først Rådet komme med sitt utspill, før det blir det opp til Europaparlamentet å godkjenne eller forkaste budsjettforslaget. Siste alternativ kan bli en realitet, ettersom Europaparlamentet har uttrykt bekymring for hvor disse ekstra pengene skal hentes fra, ettersom medlemslandene kutter i sine nasjonale budsjetter som et resultat av finanskrisen.

Les mer her og her.