Regionalpolitikk: Den 5. samhørighetsrapporten presentert

Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk, DG Regio, la 10. november frem den 5. samhørighetsrapporten for økonomisk, sosial og territoriell samhørighet i Europa. Rapporten tar blant annet for seg EUs og nasjonale- og regionale myndigheters bidrag til samhørighet, samhørighetspolitikkens virkning, analyser av regionale ulikheter samt indikasjoner på samhørighetspolitikken utforming i perioden etter 2013.

”This report shows how cohesion policy has had a major impact on the European economy, reducing economic differences and promoting environmental and social development. To ensure more value for money, we need to make the policy even more effective, in delivering concrete and measurable result. We need to spend more intelligently, focus on the EU’s top priorities and add visible value to what national and regional authorities are already doing. The findings from this report and the consultation to follow will help us prepare a cohesion policy that is better adapted to the economic situation of today”. Dette uttalte EUs kommissær for regionalpolitikk, Johannes Hahn, i Europakommisjonens pressemelding 10. november 2010.

Les mer om rapportens innhold, og om den påfølgende åpne høringen i neste utgave av VNBs Brusselnytt. VNBs nettsider, www.west-norway.no, presenterer innholdet i rapporten i uke 46.