Norge og Sveits blant de viktigste handelspartnerene for EU

En Eurostat-rapport fra oktober 2009 slår fast at Norge og Sveits er blant de viktigste handelspartnerene for EUs medlemsland. (Tall fra Island var ikke tilgjengelig i denne rapporten). Kun USA, Kina og Russland er større når man ser på import og eksport kombinert.

Mer om denne saken hos EFTA. Eurostat-rapporten finner du her.

 

Nytt fra EU om statsstøtte

Europakommisjonen kunngjorde 21. mai flere nyheter som gjelder statsstøtte.

Europakommisjonen vedtok 21.mai nye regler som forenkler støtte til forskning, utvikling og innovasjon. Dette må ses i tett sammenheng med de øvrige strategiene for vekst i Europa. Det nye rammeverket etablerer betingelsene for å innvilge støtte til selskaper for å utføre aktiviteter innen forskning, utvikling og innovasjon. Europakommisjonen sier i sin pressemelding at dette skal hjelpe medlemsstatene til å nå de mål som er satt i Europa 2020-strategien for økning i vekst og sysselsetting, men det skal også bidra til å unngå konkurransevridning innen det indre marked.

Les mer

industri

Ny strategi for renessanse av EUs industripolitikk

 

Europakommisjonen la onsdag 22.januar frem en melding om næringspolitikk, under navnet “For A European Industrial Renessance”, hvor de oppfordrer medlemsland i EU til å anerkjenne den sentrale betydningen som industrien har for sysselsetting og økonomisk vekst. Samtidig ber de medlemslandene om å samordne innsatsen på tvers av alle politikkområder med hensyn til sektorens konkurranseevne.

Les mer

Ulikheter i Europa

I følge en rapport basert på tilbakemeldinger fra Norges utenriksstasjoner, viser det seg at det eksisterer betydelige inntektsforskjeller og formueforskjeller innad og utenfor land i EU, mens et fellestrekk er den økende ungdomsledigheten og arbeidsledigheten generelt. 

Les mer

file7461266510371

Norges viktigste marked for fisk

Nesten 60 % av eksport av norsk sjømat går til land i EU. Markedet for fisk i EU er derfor svært viktig for den norske sjømatindustrien, og norsk sjømatindustri er svært viktig for EU. I en rapport lagt frem 19. desember av AIPCE, Den europeiske organisasjonen for fiskeimportører og bearbeidingsindustrien i EU, kan man lese at organisasjonen har gitt råd til EU om vurdering av flere saker som er av medlemmenes interesse. Denne rapporten omhandler også Norge.

Les mer

Enighet blant EUs medlemsland om det kommende langtidsbudsjettet

Den 8. februar ble Det europeiske råd enige om langtidsbudsjettet for neste periode (2014-2020). Det totale budsjettet er på 960 milliarder euro, og betyr en nedgang på 3,5 prosent fra den nåværende budsjettperioden (2007-2013).


Foto: Morguefile

Les mer

kommisjonen

Enighet om EUs langtidsbudsjett 2014-2020

Etter langvarige og tidkrevende forhandlinger, har europaparlamentet godkjent EUs langtidsbudsjett for perioden 2014-2020, også kalt Multiannual Financial Framework (MFF). Formell godkjennelse av budsjettet kommer i løpet av de neste ukene.

Les mer

EOS midlene

Grønnere næringsliv

Gjennom EØS-midlene utlyses det nå over 21 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt med Estland. Prosjektet vil fokusere på å gjøre europeisk næringsliv mer miljøvennlig, og aktuelle temaer er blant annet e-helse, handel og produksjon, energistyringssystem, og transport og logistikk. Relevante norske partnere vil være forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner eller offentlige virksomheter.
Søknadsfristen er 28. februar 2014.
For mer informasjon om prosjektet kan du kontakte prosjektmedarbeider
Aslaug Røhne.

Kort oppsummering av den økonomiske utviklingen i EU

Den europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi, uttalte i går at eurosonen ikke viser noen tegn til særlig økonomisk oppgang på denne siden av nyttår, til tross for at forholdene i finansmarkedet er betydelig forbedret. Det melder euractive.com. Du kan lese hele saken her.

Euobserver.com melder at Tysklands finansminister Wolfgang Schaeuble tviler på at det tas noen beslutning om den lenge utsatte redningspakkedelen til Hellas i neste uke, til tross for at Hellas hevder de trenger pengene innen midten av november for å unngå konkurs. Les saken her.

Samme nettsted melder også at Kypros trolig blir enig med EU om en redningspakke i neste uke. Landet følger da i fotsporene til Hellas, Irland, Portugal og Spania. Redningspakken skal være i størrelsesorden 15 milliarder euro. Les saken her.

Samtidig kan LO melde at det stadig snakkes mer om når EU kommer ut av krisen, enn hvis. Les deres sak her.

cpmr

CPMR: framtidens strategier for maritim industri i Europas regioner

Den 4.-5. juli arrangerte organisasjonen for perifere og maritime regioner (CPMR) et seminar om framtidens strategier for maritim industri i Europas regioner, i Nantes i Frankrike. Seminaret ble arrangert i forbindelse med at rapporten ”Leadership 2020”, hvor CPMR har vært involvert i utarbeidelsen, ble godkjent av Det europeiske råd 25. juni. ”Leadership 2020” er en ny strategi for den maritime sektoren i Europa og ble lagt fram av Europakommisjonen i februar i år. I tillegg til deltakere fra CPMR var Europakommisjonen og Europaparlamentet representert, samt representanter fra privat sektor. 

Les mer