Med fokus på gründere og innovasjon

Onsdag 27. januar holdt Regionkomiteen i Brussel en interaktiv konferanse om unge gründere og deres rolle i lokal og regional innovasjon og nytenkning. Det ble diskutert hvordan fylker og kommuner på best mulig vis kan hjelpe og støtte innovatører som ønsker å starte for seg selv, samtidig som det ble lagt vekt på betydningen av nyskaping i dagens Europa. Flere av ideene og synspunktene som kom frem under konferansen kan være til interesse for Norge, og da spesielt Vestlandet, med tanke på landets nåværende økonomiske situasjon.

Vestlandsregionen går for tiden gjennom en periode med økt arbeidsledighet som følge av nedgangen i olje- og gassindustrien. Det vil derfor være nødvendig med en omstilling i det norske næringslivet og gründerskap fortoner seg som en av de beste løsningene. Situasjonen Norge befinner seg i for tiden er vanskelig, og derfor er det heldig at vi er så godt rustet som vi er, med både god økonomi og kompetente arbeidere. Dette gir oss et godt grunnlag for nyskaping ettersom vi allerede har kunnskapsrike og erfarne mennesker, samt nok penger til å støtte deres prosjekter som igjen vil skape nye arbeidsplasser.

Gründere er altså en viktig del av Norges økonomiske framtid, men hva må til for at nordmenn skal våge å satse på nyetableringer? I følge Regionkomiteen spiller staten en viktig rolle. Først og fremst vil økonomisk støtte være en avgjørende faktor når en idé skal komme til live. Her ser vi at den norske regjeringen allerede har begynt å ta tak, blant annet ved å lansere en gründerplan bestående av 400 millioner kroner som skal brukes på å gjøre Norge til et bedre land å starte og utvikle egne bedrifter i.

Et annet element som Regionkomiteen mener er nødvendig for å skape flere gründere er informasjon. Mange nordmenn med gode ideer kvier seg for å satse på egne bedrifter i redsel for å mislykkes. En potensiell måte å endre disse forestillingene på er å introdusere gründerskap i skolen, enten som del av prosjekter eller som egne fag. Dette kan muligvis gjøre at nordmenn satser som gründere i et tidligere stadium av livet. Elevbedrifter er et godt eksempel på en slik ordning i Norge. Når det er sagt så vil ikke dette initiativet hjelpe den norske økonomien i dag, derfor er kurs og konferanser om nytenkning og innovasjon et godt verktøy for å hjelpe eventuelle gründere med å komme i gang.

Til slutt er det verdt å nevne at det i følge Regionkomiteen ofte er byer med god infrastruktur som tiltrekker seg mest gründere, ettersom det som regel er lettere å etablere seg og oppnå suksess, både nasjonalt og internasjonalt, i en by med mer moderne teknologi og bedre transportmuligheter. Viktige stikkord under Regionkomiteens konferanse var derfor ”Smart Cities” og ”Big Data”.

Regionkomiteen mener at gründere og innovatører er nødvendige for Europas økonomiske framtid, og de legger vekt på at det derfor er viktig å skape en kultur for nytenkning og samtidig støtte de som våger å ta sjansen.

 

Les mer om ”Smart Cities” her og her

Les mer om ”Big Data” her og her