Europakommisjonen lanserer høring om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landsbruksprodukter

Den 15. juli lanserte Europakommisjonen en høring om grønnboken om en mulig utvidelse av beskyttelsen av geografiske betegnelser til også å omfatte ikke-landsbruksprodukter.

I følge Europakommisjonen skal en geografisk betegnelse identifisere varer som kommer fra et land, en region eller et lokalområde, hvor produktets spesielle egenskaper, omdømme eller andre karakteristikker forbindes med dets geografiske opprinnelse. Dette eksisterer i dag for landbruksprodukter (f.eks Bordeauxvin og parmaskinke), men det er ikke tilsvarende lovverk for ikke-landbruksprodukter. Dette kan for eksempel være keramikk, marmor, kniver, sko og musikkinstrumenter.

Alle interesserte aktører, fra forbrukere til produsenter og fra distributører til lokale myndigheter, oppfordres til å sende inn sine kommentarer og forslag innen 28. oktober 2014. Kommisjonen vil deretter vurdere med bakgrunn i resultatene fra høringen om det er hensiktsmessig med ytterligere tiltak på EU-nivå.

Les pressemeldingen fra Europakommisjonen her. Høringen finner du her.