Vil styrke klimafinansiering til byer og regioner

Under FNs klimatoppmøte i Marrakech, COP22, nå i november ble et veikart for klimafinansiering av lokale og regionale initiativ og tiltak mot klimaendringer lagt fram.  I Parisavtalen fra desember 2015 ble det for første gang anerkjent at lokale myndigheter har en rolle i kampen mot klimaendringene, og i løpet COP22 var det fokus på både regioner og byers rolle og økt samarbeid mellom de ulike styringsnivåene.

Les mer

Framtidens transportløsninger

Nye transportløsninger og alternativt drivstoff er for tiden sentrale emner både i EU og i Norge. 25 % av EUs klimagassutslipp kommer fra transport, noe som betyr at dette er en av EUs største utslippskilder. For å nå klimamålene om å holde den globale oppvarmingen på under 2 grader er det nødvendig å finne effektive løsninger som kan redusere utslipp. For Norges del er transport den sektoren det bør fokuseres mest på med tanke på begrensning av utslipp ettersom vårt elektrisitetsbehov allerede dekkes av fornybare energikilder. Les mer

Bli med og invester i en grønnere framtid

Grønne løsninger står i fokus når Europakommisjonen arrangerer sin årlige Green Week. Arrangementet vil finne sted fra 30. mai til 3. juni, med en hovedkonferanse onsdag 1. juni i Brussel og flere mindre aktiviteter og arrangement rundt om i Europa resten av uken. Les mer

Energisikkerhet og gass hete tema i Brussel

Energi har vært et viktig tema de siste ukene, både her i Brussel og hjemme i Norge. Norge har nylig hatt besøk av visepresident Maroš Šefčovič, som er den av europakommissærene som leder arbeidet med EUs energiunion. Her i Brussel har det blitt holdt flere arrangement med fokus på energi og gass, hvor blant annet Norges olje- og energiminister, Tord Lien, har deltatt. I tillegg lanserte Europakommisjonen en ny energipakke den 16. februar, hvor energisikkerhet står høyt på agendaen. Les mer

Vis fram lokale fornybare energiløsninger i Brussel!

EUs årlige uke hvor fornybar energi står i fokus vil finne sted fra 13.–17. juni 2016. Nå kan du søke om å bidra med egne arrangement i løpet av European Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel. Arbeider din organisasjon med fornybar energi og har lyst til å vise fram og spre kunnskap om det dere gjør, er dette konferansen for dere! Les mer

Regionale perspektiv på den nye klimaavtalen

Klimaforhandlingene i Paris er over, og det som av mange kalles en god avtale var i boks lørdag 12. desember. 195 land har vedtatt en ny universell og juridisk bindende klimaavtale*. Vi har sett litt nærmere på reaksjonene fra noen av aktørene som arbeider for lokale og regionale interesser i Europa. Les mer

Første statusrapport for arbeidet med EUs energiunion

Den 18. november ble den første State of the Energy Union-rapporten presentert. Dette er et nytt instrument tilknyttet EUs energiunion, og er en årlig statusrapport for arbeidet med implementeringen av energiunionen. Rapporten ser på framgang i løpet av det siste året og identifiserer også områder som krever politisk oppmerksomhet i året som kommer og hvor støtet bør settes inn for å fullføre implementeringen. Les mer

EUs energiunion – et tilskudd til regional utvikling?

I sin siste artikkel i Nationens serie EU-tanker, har Merete Mikkelsen skrevet om EUs energiunion og dens fokus på hva regionale aktører og myndigheter kan bidra med for å nå målene i strategien. I dette ligger økte muligheter for regional utvikling, også for norske aktører. Les mer

Hjulene i gang for en sirkulær økonomi

Den 23. og 25. juni deltok Vest-Norges Brusselkontor på to arrangement om det nye veikartet for en europeisk sirkulær økonomi. Vi deler her utdrag og inntrykk fra de ulike eventene, arrangert blant annet av Europakommisjonen og Osloregionens Europakontor. Les mer

En uke med fornybar energi i fokus

EU Sustainable Energy Week 2015 (EUSEW- link) ble for tiende år på rad arrangert i Brussel og varte fra 16.-18. juni.  Det årlige arrangementet finner sted i Brussel, men markeres også med lokale arrangement over hele Europa. Vest-Norges Brusselkontor har i løpet av energiuken deltatt på ulike arrangementer som ble holdt i Brussel fra 16. til 18. juni og her er noen sentrale momenter fra EUSEW 2015.  Les mer