Hydrogendrevne tog på agendaen

Vest-Norges Brusselkontor var på plass da en workshop om bruk av hydrogen i tog ble arrangert på Norges Hus 15. mai. Til stede var representanter fra ulike regioner, forskningsmiljøer, Europakommisjonen og næringslivet. Les mer

La fram EUs vinterpakke for energi

Europakommisjonen la den 30. november fram en omfattende lovpakke for energiområdet, også omtalt som «Vinterpakken» som er en del av arbeidet med EUs energiunion. Kommisjonen har selv gitt pakken navnet «Clean Energy for All Europeans». Dette er det mest omfattende som har blitt lagt fram på energi i EU på ti år, og inneholder over 1000 sider med lovforslag, planer og strategier. Les mer

Vil styrke klimafinansiering til byer og regioner

Under FNs klimatoppmøte i Marrakech, COP22, nå i november ble et veikart for klimafinansiering av lokale og regionale initiativ og tiltak mot klimaendringer lagt fram.  I Parisavtalen fra desember 2015 ble det for første gang anerkjent at lokale myndigheter har en rolle i kampen mot klimaendringene, og i løpet COP22 var det fokus på både regioner og byers rolle og økt samarbeid mellom de ulike styringsnivåene.

Les mer

Framtidens transportløsninger

Nye transportløsninger og alternativt drivstoff er for tiden sentrale emner både i EU og i Norge. 25 % av EUs klimagassutslipp kommer fra transport, noe som betyr at dette er en av EUs største utslippskilder. For å nå klimamålene om å holde den globale oppvarmingen på under 2 grader er det nødvendig å finne effektive løsninger som kan redusere utslipp. For Norges del er transport den sektoren det bør fokuseres mest på med tanke på begrensning av utslipp ettersom vårt elektrisitetsbehov allerede dekkes av fornybare energikilder. Les mer

Bli med og invester i en grønnere framtid

Grønne løsninger står i fokus når Europakommisjonen arrangerer sin årlige Green Week. Arrangementet vil finne sted fra 30. mai til 3. juni, med en hovedkonferanse onsdag 1. juni i Brussel og flere mindre aktiviteter og arrangement rundt om i Europa resten av uken. Les mer

Energisikkerhet og gass hete tema i Brussel

Energi har vært et viktig tema de siste ukene, både her i Brussel og hjemme i Norge. Norge har nylig hatt besøk av visepresident Maroš Šefčovič, som er den av europakommissærene som leder arbeidet med EUs energiunion. Her i Brussel har det blitt holdt flere arrangement med fokus på energi og gass, hvor blant annet Norges olje- og energiminister, Tord Lien, har deltatt. I tillegg lanserte Europakommisjonen en ny energipakke den 16. februar, hvor energisikkerhet står høyt på agendaen. Les mer

Vis fram lokale fornybare energiløsninger i Brussel!

EUs årlige uke hvor fornybar energi står i fokus vil finne sted fra 13.–17. juni 2016. Nå kan du søke om å bidra med egne arrangement i løpet av European Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel. Arbeider din organisasjon med fornybar energi og har lyst til å vise fram og spre kunnskap om det dere gjør, er dette konferansen for dere! Les mer

Regionale perspektiv på den nye klimaavtalen

Klimaforhandlingene i Paris er over, og det som av mange kalles en god avtale var i boks lørdag 12. desember. 195 land har vedtatt en ny universell og juridisk bindende klimaavtale*. Vi har sett litt nærmere på reaksjonene fra noen av aktørene som arbeider for lokale og regionale interesser i Europa. Les mer

Første statusrapport for arbeidet med EUs energiunion

Den 18. november ble den første State of the Energy Union-rapporten presentert. Dette er et nytt instrument tilknyttet EUs energiunion, og er en årlig statusrapport for arbeidet med implementeringen av energiunionen. Rapporten ser på framgang i løpet av det siste året og identifiserer også områder som krever politisk oppmerksomhet i året som kommer og hvor støtet bør settes inn for å fullføre implementeringen. Les mer

EUs energiunion – et tilskudd til regional utvikling?

I sin siste artikkel i Nationens serie EU-tanker, har Merete Mikkelsen skrevet om EUs energiunion og dens fokus på hva regionale aktører og myndigheter kan bidra med for å nå målene i strategien. I dette ligger økte muligheter for regional utvikling, også for norske aktører. Les mer